• Elektronická přihláška

  • Přihláška ke studiu na naší škole

   Vyplněním předběžné přihlášky dáváte najevo svůj zájem o studium na naší škole v příštím školním roce. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2024 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT, který obdržíte u vašeho výchovného poradce nebo si ji můžete stáhnout zde, v elektronické podobě.

   Vyplnění předběžné přihlášky doporučujeme i těm, kteří ještě nejsou zcela rozhodnuti o studiu na Střední škole podnikatelské  a Vyšší odborné škole, s.r.o. nebo ji mají až na dalších místech svých budoucích plánů. Kontakt na Vás nám dá možnost pozvat Vás na akce, které připravujeme pro budoucí studenty (např. přípravný kurz na přijímací zkoušky, aktuality atd.) a Vy tak budete mít možnost naši školu lépe poznat.

    

   Vyplnění přihlášky

   Pokud si přejete vyplnit přihlášku, klikněte prosím:


   Prohlédnout stav / změnit přihlášku

   Pokud si přejete zkontrolovat, tisknout, případně změnit dříve vyplněnou přihlášku, zadejte její kód a zvolte žádanou funkci.
   Kód formuláře:

      


   Děkujeme Vám za vyplnění předběžné přihlášky.