• Kroužky

      • Kroužky

      • Škola nabízí žákům, kteří mají problémy s učením u některých předmětů, možnost navštívit následující kroužky