• Profil školy

     • Profil školy

     • Naše škola působí ve zlínském regionu od roku 1992 a má dvě části – v Kroměříži a ve Zlíně.

      Vzdělávací nabídka je koncipována tak, aby usnadnila absolventům komplexní orientaci jak v budoucím zaměstnání tak i v osobním životě. Na naší škole má dominantní postavení výuka ekonomických předmětů a cizích jazyků, které mají výraznou časovou dotaci. Také díky tomu našli mnozí z našich  absolventů uplatnění v různých pracovních pozicích na celém světě.

       

       

       ŽÁKŮM NABÍZÍME
      Denní studium čtyřleté (pro žáky z devátých tříd ZŠ)
      Nástavbové studium ve dvouletém oboru Podnikání (pro žáky učňovských oborů, kteří si chtějí dodělat maturitu)
      Dálková tříletá forma nástavbového studia v oboru Podnikání (pro žáky učňovských oborů, kteří si chtějí dodělat maturitu, výuka se realizuje o sobotách)
      Denní a kombinované studium na Vyšší odborné škole ve Zlíně a Kroměříži

       

         Proč studovat na této škole a její výhody
      • Samozřejmostí je kvalitní příprava pro úspěšné zvládnutí společné i profilové části maturitní zkoušky a studium na VŠ
      Úspěšnost žáků denního studia u státních maturit. Naši žáci čtyřletého denního studia byli 100% úspěšní v písemné části státní maturitní zkoušky z českého jazyka, anglického jazyka i matematiky ve školním roce 2013/2014.

      • Běžnou součástí výuky je e-learningová podpora výuky, využíváme prostředí Moodle (většina předmětů je převedena do elektronické podoby)
      • Systém prospěchového stipendia

      • Denní studium čtyřleté (pro žáky z devátých tříd ZŠ)
      Nástavbové studium ve dvouletém oboru Podnikání (pro žáky učňovských oborů, kteří si chtějí dodělat maturitu)
      Dálková tříletá forma nástavbového studia v oboru Podnikání (pro žáky učňovských oborů, kteří si chtějí dodělat maturitu, výuka se realizuje o sobotách)
      Denní a kombinované studium na Vyšší odborné škole ve Zlíně a Kroměříži
      Malé počty žáků ve třídách (max. 24 žáků) umožňující individuální přístup a rozvíjení tvořivých schopností žáků
      Nestresující prostředí (individuální přístup, škola má vlastní způsob hodnocení)
      • Rodiče jsou informováni co nejjednodušeji a s největší vypovídající hodnotou o výkonech studentů pomocí internetové aplikace iSAS, kdy vyučující po hodnocení zapíší výsledky do programu a rodiče tak mohou okamžitě reagovat na případné výkyvy ve výsledcích svých dětí
      • Žáci mou absolvovat odborné stáže (žáci už navštívili Španělsko, Řecko, Itálii, Rakousko a další země)
      • Škola se účastnila a účastní programů mezinárodní spolupráce (Leonardo, Erasmus+), pracujeme v eTwinningové prostředí
      • pracujeme na projektech v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dva projekty jsme ukončili, nový realizujeme do března 2013),
      Pořádáme lyžařské výcvikové kurzy, školu v přírodě, vodácké a cyklistické kurzy, organizujeme zájezdy do divadel, besedy a přednášky k podpoření a prohloubení výuky
      • Žáci mají k dispozici Wi-fi síť, škola poskytuje žáků mininotebooky, kalkulačky, atlasy, flash-disky
      • Přijímací řízení zohledňuje výsledky studia na základní škole
      • Zájemci o studium mohou přijít do školy kdykoli po předchozí telefonické domluvě.

      CHCETE DALŠÍ INFORMACE O ŠKOLE ? KLIKNĚTE NA NÁSLEDUJÍCÍ IKONY

      navštivte naše webové stránky www.spos.cz